Spory dot. ochrony praw własności intelektualnej

Własność intelektualna jest niezwykle cennym zasobem biznesowym, na którego zdobycie musiałeś ciężko pracować, a pojęcie to obejmuje Twoją markę, know-how, wszelkie oryginalne lub nowatorskie wytwory oraz każdy nowy lub rewolucyjny sposób na wykonywanie jakiejś czynności lub rozwiązanie wcześniej istniejącego problemu.

Jest to absolutnie kwestia czyniąca Twoją firmę wyjątkową, ale także bardzo podatna na ryzyko, związane z próbami skopiowania Twoich nowatorskich pomysłów przez konkurencyjne przedsiębiorstwa, które próbują zajmować się tym, co Ty lub przedstawiać Twoje produkty jako własne. Kto wie, możesz nawet trafić na konkurenta, który twierdził będzie, że wpadł on na dany pomysł przed Tobą i to Ciebie oskarży on o próbę skapitalizowania ich kreatywności.

Rozwiązywanie sporów z zakresu prawa własności intelektualnej nie musi być łatwe, ale zespół ds. rozwiązywania sporów IMD Solicitors jest tutaj, aby wesprzeć Cię podczas przechodzenia przez cały ten proces.

Korzystając z lat doświadczeń we wspieraniu firm w całej Wielkiej Brytanii, jak i poza nią, nasi wyspecjalizowani prawnicy zajmujący się rozwiązywaniem sporów z zakresu praw własności intelektualnej mogą pomóc Ci w obronie i egzekwowaniu swoich praw do własności intelektualnej.

Zajmujemy się wszystkimi rodzajami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, patentami, znakami towarowymi, prawami do wzorów, prawami do baz danych, kwestią poufnych informacji i tajemnicami handlowymi.

Oferta usług

Kluczowe usługi oferowane w celu ochronienia Twoich interesów, to m.in.:

 • wysyłanie pism o zaprzestaniu działalności do osób i firm podejrzanych o naruszenie praw, co często kładzie kres drobnej nielegalnej działalności;
 • rozpoczęcie postępowania sądowego w sądzie rozpatrującym sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej (ang. Intellectual Property Enterprise Court) oraz Izbie Cywilnej Sądu Wyższej Instancji (ang. High Court Chancery Division) w celu rozpatrzenia spraw o wyższej wartości przedmiotu sporu, spraw spornych, lub w sytuacji, kiedy konieczne może być uzyskanie nakazu sądowego, np. do zaprzestania dopuszczania się domniemanego naruszenia;
 • uzyskiwanie odszkodowań w przypadku, gdy obrażenia wyrządzone reputacji i zyskom firmy są wystarczająca duże, aby istniała podstawa do jego przydzielenia;
 • rozważenie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, takich jak mediacja, arbitraż, oraz orzeczenie biegłych, w przypadku gdy chcesz, aby spór dotyczący własności intelektualnej znajdował się poza zasięgiem sądów;
 • pomoc we wskazaniu innych przykładów naruszenia Twoich praw, które mogłyby otworzyć drogę do wcześniejszego rozwiązania sprawy, na przykład gdy Twoje towary zostały podrobione;
 • zapewnienie reprezentacji w brytyjskich i europejskich urzędach ds. własności intelektualnej, np. w przypadku sporu patentowego, w wyniku którego konkurencyjna firma stara się o unieważnienie Twoich praw patentowych lub w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec rejestracji swoich praw do własności intelektualnej;
 • pomoc w rozwiązywaniu sporów związanych z prawami do niezarejestrowanych wzorów, które należy rozpatrywać na podstawie zasad prawa zwyczajowego, które przeciwdziałać mają podrobieniom; oraz
 • pomoc w wysuwaniu i odpowiadaniu na roszczenia dot. licencji i gwarancji uzyskiwanych na potrzeby korzystania z własności intelektualnej, w tym tych, w których warunki umowy zostały podważone ze względu na domniemane naruszenie zasad uczciwej konkurencji i przepisów prawa antymonopolowego.

Olexander Kyrychenko

Partner View profile
Our Law Experts

Marcin Durlak

Partner Zarządzający View profile

Mark Houghton

Rzecznik Patentowy View profile

Czy masz problem prawny, który musisz rozwiązać?

Skontaktuj się z
nami już dziś

Dlaczego IMD Solicitors?

To, co odróżnia nas od innych kancelarii specjalizujących się w rozwiązywaniu sporów z zakresu prawa własności intelektualnej, to zakres spraw jakimi się zajmujemy oraz fakt, że nasza wiedza nie ogranicza się wyłącznie do sporów prowadzonych na terenie Wielkiej Brytanii, ale również do sporów o europejskim i czasem nawet globalnym zasięgu.

Jako międzynarodowa kancelaria prawna, zespół naszych prawników przyzwyczajony jest do pracy w różnych jurysdykcjach i naprawdę jesteśmy kancelarią zdolną spełnienia wszelkich Twoich oczekiwań i potrzeb biznesowych, niezależnie od tego gdzie obecnie się znajdujesz.

Udzielane przez nas porady są realistyczne i ukierunkowane na realizację Twoich celów komercyjnych, a cała nasza pomoc dostosowywana jest z myślą o Twoich indywidualnych potrzebach i marzeniach. Chcemy zapewnić Ci możliwie najlepsze rozwiązanie sporu, niezależnie od tego czy jesteś stroną atakującą, czy broniącą.

Działamy dla firm o przeróżnym profilu i wielkości, a osiągnę przez nas wyniki są naprawdę imponujące. O opinię na ten temat wystarczy zapytać naszego klienta, który znalazł się niespodziewanie w sporze z Microsoft i stanął w obliczu konieczności pokrycia roszczenia o wysokości 1 miliona funt, które udało nam się zredukować do jedynie £6 000.

Należy również zwrócić uwagę na to, że nie zajmujemy się wyłącznie rozwiązywaniem sporów, a pomóc Ci możemy również z uzyskiwaniem ochrony dla Twojej własności intelektualnej, audyty posiadanych rozwiązań dot. posiadanej własności intelektualnej, sporządzaniem umów handlowych upoważniających do wykorzystania wynalezionych przez Ciebie rozwiązań za opłatą oraz przeprowadzanie prawnej analizy due diligence, jeśli interesowałaby Cię sprzedaż lub kupno innego przedsiębiorstwa posiadającego na swoim koncie prawa do własności intelektualnej.

SKONTAKTUJ SIĘlub zadzwoń do nas 0330 107 0106

Referencje

Nasze wartości i osiągnięcia

Różnorodność, szacunek, szczerość
, dążenie do doskonałości,
a przede wszystkim we wszystkim co robimy zwyczajnie nam zależy.

Jesteśmy międzynarodowym zespołem, którego celem jest zapewnienie doskonałej obsługi i wsparcia dla polskich i międzynarodowych Klientów.

 • 5000+

  Sprawy zakończone
 • 2007

  Świadczenie międzynarodowych usług prawnych od 2007 roku
 • 18

  Sieć partnerów w 18 krajach
 • 4.9 / 5

  Średnia ocena klienta
 • 1

  fokus: Klient

Nagrody i akredytacje

Nasze biura

London

IMD Solicitors LLP,
1st Floor,
63 St Mary Axe,
London ,
EC3A 8AA

(0044) 203 195 8499

Manchester

IMD Solicitors LLP,
15th Floor,
111 Piccadilly,
Manchester,
M1 2HY

(0044) 330 107 0107

Birmingham

IMD Solicitors LLP,
One Victoria Square,
Birmingham,
B1 1BD

(0044) 121 366 8789