Wejście na giełdę

Upublicznienie spółki jest skomplikowaną czynnością, nad którą należy pracować z pomocą wyspecjalizowanego doradcy mogącego przeprowadzić Cię przez cały proces. Posiadanie dostępu do fachowego wsparcia nabiera szczególnego znaczenia jeśli chciałbyś przekształcić swoją spółkę w publiczną poprzez ubieganie się o notowanie na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, podczas czego będziesz potrzebować dodatkowo pomocy sponsora, subemitenta, prawnika, brokera oraz księgowego.

Na szczęście w IMD Corporate nasi prawnicy oferujący naszym klientom rozwiązania korporacyjne są ekspertami w pracy na giełdzie i mają udokumentowane doświadczenie w pomaganiu firmom z wejściem na nią – w większości przypadków w zamian za pokrycie korzystnej z perspektywy przedsiębiorcy stałej opłaty zryczałtowanej.

Nasza usługa obejmuje wszystko, czego mógłbyś potrzebować z prawnego punktu widzenia podczas upubliczniania swojej spółki, wliczając w to chociażby pomoc w przystosowywaniu Twojej spółki do wymagań stawianych przedsiębiorstwom zainteresowanym wprowadzeniem do obrotu giełdowego akcji, czy przygotowanie dokumentów koniecznych do zrealizowania IPO (ang. Initial Public Offering), czyli Pierwszej Publicznej Oferty emisji papierów wartościowych.

Jak możemy pomóc?

Nasi prawnicy mogą wesprzeć Cię podczas całego procesu wprowadzania spółki na giełdę poprzez m.in.:

 • doradztwo w zakresie Zasad Notowania na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz wymagań ustawy o usługach i rynkach finansowych, w tym tego jak możesz dostosować do nich prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo;
 • przeprowadzenie audytu Twojej firmy w celu zidentyfikowania zmian koniecznych do zapewnienia zgodności z obowiązkami ustawowymi i regulacyjnymi, które będziesz musiał wprowadzić w strukturze prawnej i organizacyjnej firmy, a także obowiązujących porozumieniach dot. finansów i sposobu zarządzania spółką;
 • współpracę z innymi doradcami w celu zapewnienia sprawnego przebiegu procesu składania wniosku o wejście na giełdę – w razie potrzeby jesteśmy gotowi pełnić rolę lidera takiego projektu;
 • utrzymywanie kontaktów z FCA (ang. Financial Conduct Authority), czyli brytyjskim Urzędem Nadzoru Finansowego;
 • przeprowadzenie prawnej analizy due diligence w celu zidentyfikowania i rozwiązania kwestii mogących być przeszkodami stojącymi na drodze do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dopuszczenie do obrotu, takich jak np. trwające dochodzenie w sprawie wątpliwości związanych z przestrzeganiem zasad uczciwej konkurencji i przepisów antymonopolowych, luki w posiadanych instrumentach ochrony własności intelektualnej lub jeden (albo więcej) nierozwiązanych sporów umownych;
 • ułatwienie ewentualnej restrukturyzacji Twojej firmy, która może okazać się konieczna do reorganizacji kapitału akcyjnego lub objęcia kontroli nad ważnymi aktywami;
 • przegląd kluczowych umów i kontraktów handlowych w celu upewnienia się, że są one zgodne ze zwiększonymi wymogami finansowymi i organizacyjnymi stawianymi spółkom publicznym;
 • przeredagowanie zasad ładu korporacyjnego oraz zapewnienie zgodności z odpowiednimi przepisami celem sprawdzenia, czy Twoje przedsiębiorstwo ma wystarczająco solidne fundamenty;
 • pomoc w przygotowaniu prospektu emisyjnego dla potencjalnych inwestorów;
 • wsparcie subemitenta w przygotowywaniu prezentacji objazdowych; oraz
 • przygotowanie IPO.

Współpracując z naszymi współpracownikami specjalizującymi się w prawie pracy i prawie handlowym możemy również pomóc w tworzeniu i organizowaniu programów akcji pracowniczych, które zamierzasz udostępnić w ramach swojej IPO, a także w rewizji procedury zgodnie z którą ustalane będzie wynagrodzenie członków zarządu i dyrektorów, mając na celu zapewnienie ich zasadności i przejrzystości.

Marcin Durlak

Partner Zarządzający View profile
Our Law Experts

Olexandr Kyrychenko

Partner View profile

Alicja Bielawska

Aplikantka Adwokacka View profile

Czy masz problem prawny, który musisz rozwiązać?

Skontaktuj się z
nami już dziś

Dlaczego powinieneś wybrać IMD Solicitors?

Nasi prawnicy oferujący pomoc biznesowym klientom IMD Solicitors rozumieją złożoność przygotowań do notowania na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz pracę jaką należy włożyć w upewnienie się, że dane przedsiębiorstwo będzie w stanie prężnie ruszyć do przodu już zaraz po uzyskaniu zgody na emisję papierów wartościowych.

W celu zapewnienia Ci najwyższej jakości wsparcia w zachowaniu zgodności z odpowiednimi przepisami oraz w kontynuowaniu rozwoju Twojego przedsiębiorstwa, dokonujemy przeglądu zarówno trzonu, jak i gałęzi Twojej firmy, w tym jej struktury, sposobu działania oraz stosowanych przez Ciebie mechanizmów i procedur.

Następnie porównujemy stan prawny, finansowy i organizacyjny Twojego przedsiębiorstwa z Zasadami Notowania na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i określamy zmiany, które będziemy musieli wspólnie wprowadzić, aby możliwe było wprowadzenie Twojego przedsiębiorstwa na giełdę i zapewnienie możliwie największego sukcesu Twojej oferty publicznej IPO.Z porad i wsparcia naszego zespołu mogą korzystać również Twoi pozostali doradcy i inne osoby zaangażowane w cały proces jak np. subemitent, a wszystko to w celu stworzenia dla Ciebie dogodnych warunków do osiągnięcia wyznaczonych celów.

SKONTAKTUJ SIĘlub zadzwoń do nas 0330 107 0106

Referencje

Nasze wartości i osiągnięcia

Różnorodność, szacunek, szczerość
, dążenie do doskonałości,
a przede wszystkim we wszystkim co robimy zwyczajnie nam zależy.

Jesteśmy międzynarodowym zespołem, którego celem jest zapewnienie doskonałej obsługi i wsparcia dla polskich i międzynarodowych Klientów.

 • 5000+

  Sprawy zakończone
 • 2007

  Świadczenie międzynarodowych usług prawnych od 2007 roku
 • 18

  Sieć partnerów w 18 krajach
 • 4.9 / 5

  Średnia ocena klienta
 • 1

  fokus: Klient

Nagrody i akredytacje

Nasze biura

London

IMD Solicitors LLP,
1st Floor,
63 St Mary Axe,
London ,
EC3A 8AA

(0044) 203 195 8499

Manchester

IMD Solicitors LLP,
Suite 1N-C, 1st Floor,
Trafford House, Chester Rd,
Manchester,
M32 0RS

(0044) 330 107 0107

Birmingham

IMD Solicitors LLP,
One Victoria Square,
Birmingham,
B1 1BD

(0044) 121 366 8789