Umowy agencyjne i dystrybucyjne

Prowadząc firmę, często niezwykle przydatne okazuje się nawiązywanie relacji z innymi osobami, które mogą pomóc Ci we wprowadzeniu produktu na rynek lub na obsłudze zamówień na towary i usługi. Współpracę tego typu można nawiązać na wiele sposobów, w tym poprzez powołanie przedstawiciela handlowego lub zawarcie umowy dystrybucyjnej.

Nasz zespół prawników IMD Solicitors oferujący klientom rozwiązania komercyjne ma bogate doświadczenie w przygotowywaniu umów każdego rodzaju, zarówno na potrzeby działalności w Wielkiej Brytanii, jak i poza jej granicami.

Kiedy umowa agencyjna lub dystrybucyjna jest dobrym pomysłem?

Zawarcie umowy dystrybucyjnej lub nawiązanie współpracy z przedstawicielem handlowym na podstawie umowy agencyjnej jest rozwiązaniem, które może usprawnić wiele operacji i być krokiem w kierunku spełnienia swoich ambicji wzrostu, np. jeśli chciałbyś wejść na rynek zagraniczny i uważasz, że dobrym pomysłem może być posiadanie na miejscu swojego przedstawiciela lub gdy nie masz zasobów koniecznych do zatrudnienia dodatkowego personelu, ale chciałbyś mimo wszystko zwiększyć swój zasięg geograficzny.

Umowa agencyjna, a dystrybucyjna – różnice

Przedstawiciel, z którym podpisujesz umowę agencyjną będzie zaangażowany tylko w celu wykonania konkretnego zadania, a mianowicie pozyskania dla Ciebie dodatkowych zleceń. Po uzgodnieniu warunków i podpisaniu umowy przedstawiciel taki znika z pola widzenia, aby wykonać zadanie, którego się podjął.

Jest to zupełnym przeciwieństwem umowy dystrybucyjnej, w ramach której Twój przedstawiciel zgadza się kupować produkowane przez Ciebie towary, a następnie sprzedawać je swoim klientom bez dalszego angażowania Cię w te transakcje.

W większości przypadków umowa agencyjna jest odpowiedniejszym rozwiązaniem dla firm, które sprzedają towary o wysokiej wartości wykonane na zamówienie lub świadczą usługi dostarczane osobiście. Z kolei umowa dystrybucyjna sprawdza się doskonale w przypadku przedsiębiorstw sprzedających produkty o niskiej wartości, przy których klient nie będzie potrzebował dostępu do dodatkowych usług.

Jak możemy pomóc?

Korzystając z naszego doświadczenia w pracy z różnymi organizacjami operującymi na wielu sektorach, w tym branży rozrywkowej, IT i budowlanej, nasi prawnicy zajmujący się sporządzaniem umów handlowych mogą pomóc Ci z:

 • oceną wad i zalet każdego z rodzaju umów dostępnych w Twoim przypadku i wybraniem tej najodpowiedniejszej pod względem Twoich potrzeb i ambicji biznesowych;
 • rozważeniem alternatywnych rozwiązań, takich jak np. joint venture, umowy franczyzowe lub outsourcing, a także ich korelację w świetle przepisów prawa pracy i regulacji TUPE dot. transferu pracowników w ramach reorganizacji wykonywanych w firmie;
 • ustaleniem, czy w Twoim interesie leży wyrażenie zgody na przyznanie jakichkolwiek praw na wyłączność na określonym obszarze geograficznym lub w przypadku części produktów z Twojej oferty;
 • przeprowadzeniem analizy prawnej due diligence w celu upewnienia się, że potencjalny partner biznesowy jest mocnym i godnym zaufania kandydatem; oraz
 • negocjowaniem warunków każdej proponowanej Ci transakcji i sporządzeniem niezbędnych do jej zrealizowania dokumentów.

Możemy również pomóc Ci poprzez przeanalizowanie zawartych już umów i obowiązujących już ustaleń handlowych, aby upewnić się, że są one w dalszym ciągu najlepszym sposobem na osiągnięcie wyznaczonego celu oraz poprzez pomoc w wyborze kolejnych przedstawicieli handlowych i dystrybutorów, jeśli okaże się, że zarówno umowa agencyjna, jak i dystrybucyjna lub chociaż jeden z tych modeli nawiązywania współpracy jest w Twoim przypadku odpowiednim rozwiązaniem.

Marcin Durlak

Partner Zarządzający View profile
Our Law Experts

Olexandr Kyrychenko

Partner View profile

Alicja Bielawska

Aplikantka Adwokacka View profile

Czy masz problem prawny, który musisz rozwiązać?

Skontaktuj się z
nami już dziś

Dlaczego powinieneś wybrać IMD Solicitors?

Jako międzynarodowa kancelaria prawna, która działa w kilku biurach rozsianych po całej Wielkiej Brytanii i Europie kontynentalnej, wiemy jak to jest pokładać zaufanie w oddalonych od Ciebie fizycznie osobach, którym powierzyłeś swoją markę.

Dlatego też angażując nas do sporządzenia umowy agencyjnej lub dystrybucyjnej w Twoim imieniu możesz mieć pewność, że gotowy produkt, który od nas otrzymasz będzie umową dostosowaną do Twojej wyjątkowej sytuacji i konkretnych potrzeb, przy jednoczesnym zapewnieniu Ci ochrony Twoich interesów.

Wart uwagi jest również nasz imponująco wysoki wskaźnik poprawy wyników i wydajności korzystających z naszej oferty klientów oraz fakt, że w większości przypadków możemy przygotować dla Ciebie umowę tego typu w zamian za stałą opłatę zryczałtowaną.

Jako kancelaria oferująca kompleksową obsługę prawną, jesteśmy tutaj nie tylko po to, aby wspierać Cię wyłącznie podczas negocjacji i zawierania umów tego rodzaju, ale również kiedy na horyzoncie pojawiają się problemy i któraś ze stron jest zainteresowana zakończeniem współpracy pomiędzy firmami.

Współpracując z naszym zespołem ds. rozstrzygania sporów handlowych, zapewniamy doradztwo w zakresie:

 • zakończenia przedstawicielstwa handlowego lub rozwiązania umowy dystrybucyjnej;
 • praw przedstawiciela handlowego do wysunięcia roszczenia o odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy;
 • roszczeń wysuniętych w związku z domniemanymi naruszeniami zasad uczciwej konkurencji i przepisów antymonopolowych znalezionych w umowie;
 • rozstrzygania sporów dot. ochrony własności intelektualnej i dystrybucji poufnymi danymi;
 • możliwości uzyskania nakazu sądowego zabraniającego przedstawicielowi handlowemu lub dystrybutorowi podejmowania działań niezgodnych z zasadami uczciwej konkurencji lub innego sposobu łamania zawartej z Tobą umowy; oraz
 • wszelkich innych sporów handlowych związanych z innymi umowami i ustaleniami;
SKONTAKTUJ SIĘlub zadzwoń do nas 0330 107 0106

Referencje

Nasze wartości i osiągnięcia

Różnorodność, szacunek, szczerość
, dążenie do doskonałości,
a przede wszystkim we wszystkim co robimy zwyczajnie nam zależy.

Jesteśmy międzynarodowym zespołem, którego celem jest zapewnienie doskonałej obsługi i wsparcia dla polskich i międzynarodowych Klientów.

 • 5000+

  Sprawy zakończone
 • 2007

  Świadczenie międzynarodowych usług prawnych od 2007 roku
 • 18

  Sieć partnerów w 18 krajach
 • 4.9 / 5

  Średnia ocena klienta
 • 1

  fokus: Klient

Nagrody i akredytacje

Nasze biura

London

IMD Solicitors LLP,
1st Floor,
63 St Mary Axe,
London ,
EC3A 8AA

(0044) 203 195 8499

Manchester

IMD Solicitors LLP,
Suite 1N-C, 1st Floor,
Trafford House, Chester Rd,
Manchester,
M32 0RS

(0044) 330 107 0107

Birmingham

IMD Solicitors LLP,
One Victoria Square,
Birmingham,
B1 1BD

(0044) 121 366 8789