Spory z dostawcami

Spory z dostawcami mogą mieć paraliżujący wpływ na Twoją firmę, zwłaszcza jeśli dostarczane towary i oferowane przez nich usługi są absolutnie niezbędne do funkcjonowania Twojego przedsiębiorstwa lub do utrzymania przez nie efektywności operacyjnej na satysfakcjonującym poziomie. Jesteśmy jednak w stanie zaoferować Ci nasze wsparcie, a zapewnianie szybkich i rozsądnych komercyjnie rozwiązań jest chlebem powszednim i specjalnością zespołu prawników IMD Solicitors zajmujących się rozwiązywaniem sporów.

Jak możemy pomóc?

Naszym celem jest zawsze rozstrzygnięcie danego sporu przy użyciu wszelkich środków niezbędnych do osiągnięcia Twoich celów i zapewnienia ochrony Twoim interesom. Do czynników, które wpłyną na nasz wybór odpowiedniej taktyki, zaliczamy m.in.:

 • czy i jak pilne jest rozwiązanie sporu oraz to, czy konieczne może okazać się uzyskanie nakazu sądowego, który zmusi dostawcę do wznowienia dostaw w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie sporu pomiędzy Wami lub nakazu, który uniemożliwi mu upublicznianie zniesławiających oświadczeń;
 • czy w Twojej umowie zawarta została klauzula precyzująca sposób rozstrzygania sporów pomiędzy stronami związanymi umową i zobowiązująca je do ścisłego przestrzegania określonej procedury;
 • aktualny stan Twojej relacji z dostawcą oraz wysokość szans na kontynuowanie współpracy i dojście wspólnymi siłami do porozumienia; a także
 • stopień złożoności kwestii prawnych wymagających naszej uwagi.

W niektórych przypadkach najlepszym rozwiązaniem będzie podjęcie nieformalnych negocjacji lub mediacja, podczas gdy w innych sytuacjach odpowiedniejszy może okazać się arbitraż lub oddanie sprawy w ręce biegłych. Warte rozważenia może być również rozpoczęcie postępowania sądowego, szczególnie jeśli w trakcie rozwiązywania sporu należy rozpatrzyć trudne lub niespotykane wcześniej fakty, a do zabezpieczenia Twoich interesów konieczne będzie uzyskanie odpowiedniego nakazu sądowego.

Jakimi rodzajami sporów z dostawcami możemy się zająć?

Zespół prawników IMD Solicitors specjalizujący się w rozwiązywaniu sporów wspiera naszych klientów w sporach z dostawcami o różnym charakterze, niezależnie od tego czy dotyczą one przedsiębiorstw z siedzibą wyłącznie w Wielkiej Brytanii, czy może klientów prowadzących działalność o zasięgu międzynarodowym lub globalnym.

Posiadamy szczególne doświadczenie w rozwiązywaniu sporów związanych z:

 • umowami zawartymi w oparciu o wprowadzające w błąd wypowiedzi, na przykład co do doświadczenia, zdolności lub zasobów dostawcy;
 • roszczeniami wysuniętymi w związku z domniemanym naruszeniem obowiązków wynikających z umowy, w szczególności w przypadku niedotrzymania terminu dostawy lub nieudzielenia obiecanego wsparcia posprzedażowego;
 • domniemanym naruszeniem przepisów regulujących sprzedaż towarów i świadczenie usług, które zobowiązują dostawców do zapewnienia, że przewożone przez nich towary są zadowalającej jakości oraz są zdatne do użytku lub do spełnienia celu, w jakim zostały zakupione oraz że wszelkie usługi wykonywane są z należytą dbałością o szczegóły i starannością;
 • nieuzyskaniem przez dostawcę odpowiednich licencji na korzystanie z urządzeń i metod objętych środkami ochrony praw własności intelektualnej;
 • dostawą wadliwych lub uszkodzonych maszyn i wyposażenia;
 • niekompletnym lub spadającym poniżej pewnych standardów wywiązaniem się ze swoich obowiązków;
 • nieuregulowaniem należności, w przypadku których kwestionowany może być obowiązek zapłaty; oraz
 • toczącym się postępowaniem upadłościowym, które mogłoby mieć wpływ na możliwość egzekwowania postanowień umowy względem Twojego dostawcy.

Olexander Kyrychenko

Partner View profile
Our Law Experts

Czy masz problem prawny, który musisz rozwiązać?

Skontaktuj się z
nami już dziś

Dlaczego powinieneś wybrać IMD Solicitors?

Nasi prawnicy zajmujący się rozwiązywaniem sporów rozumieją doskonale jak kluczowe znaczenie może mieć zapewnienie sobie stałego dostępu do towarów i usług, dopilnowanie aby dostawy były realizowane zgodnie z planem oraz podjęcie szybkich i zdecydowanych działań w przypadku pojawienia się komplikacji.

Jesteśmy dobrze znani z naszego proaktywnego podejścia i zdolności kreatywnego rozwiązywania nietypowych problemów prawnych, nawet w sprawach, które wydają znajdować się w impasie.

Warte uwagi jest także nasze oddanie wspieraniu Cię nawet po rozwiązaniu sporu poprzez skierowanie Cię do innych zespołów IMD Solicitors, z których ekspertyzy mógłbyś skorzystać np. w celu uzyskania pomocy w przygotowaniu nowych umów handlowych albo wybraniu przedstawiciela handlowego lub dystrybutora, którzy mogliby pomóc Ci w rozwoju firmy i rozszerzeniu swojego zasięgu geograficznego poprzez wejście na nowe rynki.

SKONTAKTUJ SIĘlub zadzwoń do nas 0330 107 0106

Referencje

Nasze wartości i osiągnięcia

Różnorodność, szacunek, szczerość
, dążenie do doskonałości,
a przede wszystkim we wszystkim co robimy zwyczajnie nam zależy.

Jesteśmy międzynarodowym zespołem, którego celem jest zapewnienie doskonałej obsługi i wsparcia dla polskich i międzynarodowych Klientów.

 • 5000+

  Sprawy zakończone
 • 2007

  Świadczenie międzynarodowych usług prawnych od 2007 roku
 • 18

  Sieć partnerów w 18 krajach
 • 4.9 / 5

  Średnia ocena klienta
 • 1

  fokus: Klient

Nagrody i akredytacje

Nasze biura

London

IMD Solicitors LLP,
1st Floor,
63 St Mary Axe,
London ,
EC3A 8AA

(0044) 203 195 8499

Manchester

IMD Solicitors LLP,
15th Floor,
111 Piccadilly,
Manchester,
M1 2HY

(0044) 330 107 0107

Birmingham

IMD Solicitors LLP,
One Victoria Square,
Birmingham,
B1 1BD

(0044) 121 366 8789