Ogólne warunki sprzedaży

Esencją prowadzenia własnego przedsiębiorstwa jest pozyskiwanie nowych zamówień na towary lub usługi, do czego wszyscy jesteśmy co prawda przyzwyczajeni, ale nie da się ukryć, że operowanie na rynku potrafi niekiedy przypominać poruszanie się po polu minowym. Dlatego też nowe transakcje powinniśmy przeprowadzać na podstawie starannie opracowanych warunków, które będą regulowały proces sprzedaży i zobligują obie strony do stosowania się do z góry ustalonej procedury postępowania w przypadku wystąpienia komplikacji.

Zasada ta ma zastosowanie niezależnie od tego, czy odbiorcami Twoich towarów lub usług są konsumenci, czy inni przedsiębiorcy i czy handlujesz w kasie sklepowej, czy przez Internet.

W IMD Solicitors specjalizujemy się we współpracy z firmami nad przygotowywaniem odpowiednich warunków sprzedaży, które mogłyby znaleźć zastosowanie w przypadku szeregu towarów i usług oraz które jednocześnie stanowiłyby gwarancję szybkiego rozwiązania wszelkich ewentualnych sporów w szybki i oszczędny sposób.

Nasi prawnicy mają siedziby w kilku biurach położonych na terenie Wielkiej Brytanii i Europie kontynentalnej i w większości przypadków mogą realizować dla Ciebie zlecenia w zamian za stałą opłatę zryczałtowaną, dzięki czemu unikniesz nieprzyjemnej niespodzianki w postaci niespodziewanego wzrostu należności i będziesz mógł łatwo rozplanować pokrycie kosztów naszej usługi.

Możemy pomóc Ci niezależnie od branży, w której działasz, a nasi prawnicy mają szczególne doświadczenie we współpracowaniu z firmami zajmującymi się sprzedażą cyfrową i spółkami obsługującymi transakcje transgraniczne.

Dlaczego ogólne warunki sprzedaży są tak ważne?

Odpowiednio opracowany zestaw warunków umożliwi Twojej firmie kontrolowanie podstaw, na których osadzona będzie transakcja i pomoże wyjaśnić takie kwestie, jak:

 • to, co zgodziłeś się dostarczyć;
 • kwotę jaką klient jest zobowiązany zapłacić;
 • termin realizacji transakcji, wraz ze wbudowaną klauzulą dającą Ci więcej czasu w przypadku wystąpienia komplikacji;
 • okoliczności, w których sprzedaż może zostać anulowana;
 • prawa klienta w sytuacji, w której towary okażą się wadliwe lub jakość usługi spadnie poniżej pewnego standardu; oraz
 • odpowiedzialność za niezrealizowanie transakcji jeśli nie będziesz w stanie dotrzymać swojej części umowy.

Bez sprecyzowania warunków sprzedaży zostajesz pozostawiony na łaskę ustawodawcy, który określił Twoje prawa i obowiązki w odpowiednich aktach prawnych – lub, co gorsza, transakcja może być w całości przeprowadzana na warunkach klienta, które zostały sporządzone z myślą o jego, a nie Twoim, interesie.

Czy uniwersalne ogólne warunki sprzedaży z Internetu będą wystarczające?

Nie istnieją dwa identyczne przedsiębiorstwa, dlatego też zamiast polegać na uniwersalnym dokumencie skopiowanym lub kupionym przez Internet, zawsze najlepszym rozwiązaniem jest przygotowanie warunków sprzedaży, które będą dostosowane do indywidualnych potrzeb danej firmy.

Ponadto warunki sprzedaży z szablonu nie zawsze są aktualne, a ryzyko, iż zostały źle zredagowane może prowadzić do dodatkowych problemów, jeśli zasady w nich zawarte są niejasne lub zostawiają duże pole do interpretacji.

Jak możemy pomóc?

Nasz zespół oferujący klientom IMD Solicitors rozwiązania komercyjne składa się z doświadczonych prawników, którzy specjalizują się w opracowywaniu spersonalizowanych warunków sprzedaży dla szerokiej gamy firm, które działają w wielu różnych sektorach i branżach.

Na nasze wsparcie mogą liczyć zarówno startupy i początkujący przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają dopiero swoją podróż po świecie biznesu, jak i firmy o ugruntowanej pozycji na rynku, które mają jasne wyobrażenie o tym, co chciałyby osiągnąć lub przedsiębiorstwom, których dotychczas używane warunki wymagają po prostu uaktualnienia.

Oferta naszych usług obejmuje:

 • przegląd Twojego przedsiębiorstwa w celu określenia Twoich potrzeb;
 • doradztwo w zakresie zobowiązań prawnych ciążących na Tobie w związku z sektorem, na jakim prowadzisz swoją działalność gospodarczą oraz tego, czy zaopatrujesz inne przedsiębiorstwa, czy prowadzisz handel z konsumentami; oraz
 • przeprowadzenie Cię przez proces zapewniania zgodności z przepisami ochrony konsumentów, zasadami prawa Wielkiej Brytanii i UE dot. sprzedaży towarów na odległość i handlu internetowego, międzynarodowymi przepisami ochrony danych w przypadku transakcji transgranicznych oraz wsparcie w rozwiązywaniu sporów na rynku krajowym i międzynarodowym, jeśli doszłoby do komplikacji.

Możemy pomóc zarówno w przygotowaniu standardowych warunków regulujących sprzedaż towarów i świadczenie usług na co dzień, jak i w sporządzeniu jednorazowych umów określających zasady i warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem osób trzecich, na przykład w ramach umowy agencyjnej lub dystrybucyjnej.

Marcin Durlak

Partner Zarządzający View profile
Our Law Experts

Olexandr Kyrychenko

Partner View profile

Alicja Bielawska

Prawnik View profile

Czy masz problem prawny, który musisz rozwiązać?

Skontaktuj się z
nami już dziś

Dlaczego powinieneś wybrać IMD Solicitors?

Nasi prawnicy specjalizują się w sporządzaniu kontraktów handlowych i znaczną część swojego czasu spędzają na negocjowaniu i przygotowywaniu warunków, na jakich nasi klienci gotowi są prowadzić swoją działalność gospodarczą.

Zdajemy sobie sprawę z tego, jakie kwestie należy wziąć pod uwagę oraz rozumiemy zakres, w jakim przepisy w Wielkiej Brytanii i UE – w szczególności te dotyczące praw konsumentów i sprzedaży cyfrowej – mogą zostać zmodyfikowane lub wykluczone z gry w taki sposób, aby umożliwić Ci handel na możliwie najkorzystniejszych dla Ciebie warunkach.

Doceniamy również znaczenie jakie ma opracowanie warunków sprzedaży w sposób umożliwiający Ci ich całkowite zrozumienie i swobodne poruszanie się w ich obrębie, stąd też będziemy ściśle współpracować z Tobą w celu upewnienia się, że kiedy Twoje warunki będą już gotowe, zapoznałeś się z nimi tak dobrze jak my.Podkreślić należy również, że zajmujemy się nie tylko sporządzaniem umów.

Nasi klienci mogą liczyć również na wsparcie we wszelkich innych kwestiach dot. zatrudniania pracowników, realizowania transakcji korporacyjnych, ochronie własności intelektualnej, a nawet w rozwiązywaniu sporów handlowych.

SKONTAKTUJ SIĘlub zadzwoń do nas 0330 107 0106

Referencje

Nasze wartości i osiągnięcia

Różnorodność, szacunek, szczerość
, dążenie do doskonałości,
a przede wszystkim we wszystkim co robimy zwyczajnie nam zależy.

Jesteśmy międzynarodowym zespołem, którego celem jest zapewnienie doskonałej obsługi i wsparcia dla polskich i międzynarodowych Klientów.

 • 5000+

  Sprawy zakończone
 • 2007

  Świadczenie międzynarodowych usług prawnych od 2007 roku
 • 18

  Sieć partnerów w 18 krajach
 • 4.9 / 5

  Średnia ocena klienta
 • 1

  fokus: Klient

Nagrody i akredytacje

Nasze biura

London

IMD Solicitors LLP,
1st Floor,
63 St Mary Axe,
London ,
EC3A 8AA

(0044) 203 195 8499

Manchester

IMD Solicitors LLP,
15th Floor,
111 Piccadilly,
Manchester,
M1 2HY

(0044) 330 107 0107

Birmingham

IMD Solicitors LLP,
One Victoria Square,
Birmingham,
B1 1BD

(0044) 121 366 8789