Spory budowlane

Biorąc pod uwagę liczbę osób, jaka zwykle zaangażowana jest w realizację projektów budowlanych, trudno dziwić się, że czasami dochodzi w tej branży do sporów. Powody mogą być różne, winny może być błąd w koncepcji, złe wykonanie, wadliwe wyposażenie, przekroczenie kosztów przewiedzianych w kontrakcie, niedopełnienie terminu lub niezapłacona faktura.

Kiedy na horyzoncie pojawia się problem, ważne jest, aby poradzić sobie z nim szybko i na dodatek zrobić to w sposób niezagrażający realizacji projektu. Nasi prawnicy specjalizujący się w rozwiązywaniu sporów są tutaj, aby pomóc Ci niezależnie od tego, czy jesteś uwikłany w spór, czy też może jesteś osobą postronną, która czeka po prostu na oddanie gotowego projektu.

Z jakimi rodzajami sporów budowlanych możemy pomóc?

Nasz doświadczony zespół prawników specjalizujących się w rozwiązywaniu sporów może pomóc Ci w wielu sporach budowlanych, w tym:

 • naruszenia umowy pomiędzy klientami, deweloperami, wykonawcami, profesjonalnymi doradcami i inwestorami;
 • spory dotyczące znaczenia i skutków kluczowych postanowień umownych, zarówno w umowach na zamówienie, jak i standardowych w branży budowlanej umowach JCT;
 • problemy z wprowadzaniem zmian do umowy;
 • roszczenia z tytułu nieprawidłowo wykonanej pracy;
 • spory dot. płatności okresowych i ostatecznego sprawozdania finansowego;
 • roszczenia z tytułu opóźnień i przedłużania terminów;
 • spory dot. zastrzeżenia własności;
 • roszczenia dot. gwarancji;
 • problem wynikające z niewypłacalnością klienta, wykonawcy lub podwykonawcy; oraz
 • roszczenia z tytułu zaniedbań zawodowych, których dopuścili się architekci, inżynierowie i kierownicy projektów.

Sposoby rozwiązania sporu budowlanego

Dostępność konkretnych rozwiązań w Twojej sytuacji będzie zależna od wielu czynników, a w tym tego, jak pilna jest to sprawa, momentu w którym wybuchł spór, tego czy chciałbyś utrzymać pozytywne relacje z którąkolwiek z zaangażowanych osób oraz to, czy odpowiednia klauzula precyzuje sposób rozwiązywania danego sporu budowlanego.

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną, a termin przewidziany w ustawie na wysunięcie roszczenia zbliża się dużymi krokami, doradzamy wszczęcie postępowania sądowego. To samo dotyczy sytuacji, w których chciałbyś zmusić nakazem sądowym drugą stronę w sporze do dalszego wypełniania obowiązków wynikających z umowy w międzyczasie, dopóki ogłoszony zostanie faktyczny wyrok, lub aby uniemożliwić drugiej stronie wyrządzenie Ci nieodwracalnych szkód.

W innej sytuacji przeważnie doradzilibyśmy Ci rozważenie alternatywnych metod rozstrzygania sporów i we wszystkich sprawach będziemy zachęcać naszych klientów do przestrzegania protokołu ustaleń przedprocesowych dla roszczeń wysuwanych w związku ze sporem budowlanym, który ma na celu upewnienie się, że Ty i Twój przeciwnik jeszcze przed procesem:

 • rozumiecie swoje stanowiska;
 • wiecie, na jakie problemy będziemy próbowali znaleźć rozwiązanie oraz ich podstawową przyczynę;
 • zidentyfikowaliście wszelkie dokumenty lub dowody, które należy wziąć pod uwagę;
 • omówiliście zalety i wady skierowania sprawy do mediatora, zdecydowania się na arbitraż, orzeczenie biegłych lub inną metodę alternatywnego rozwiązywania sporów; oraz
 • rozważyliście kroki, jakie można podjąć, aby zminimalizować koszty, szczególnie w sprawach, w których niemożliwe wydaje się być uniknięcie postępowania sądowego.

Marcin Durlak

Partner Zarządzający View profile
Our Law Experts

Olexandr Kyrychenko

Partner View profile

Zoya Burbeza

Adwokat (Senior Consultant Solicitor) View profile

Czy masz problem prawny, który musisz rozwiązać?

Skontaktuj się z
nami już dziś

Dlaczego my?

Nasz zespół prawników zajmujących się sporami budowlanymi jest dobrze znany w naszej branży ze względu na proaktywne oferowanie porad i skoncentrowanie na aspektach komercyjnych, których celem jest pomoc w osiągnięciu możliwie najlepszego wyniku.

Mamy doświadczenie w rozwiązywaniu sporów, które dotyczyły projektów przeróżnej wielkości, a możemy pochwalić się szczególną ekspertyzą w obsłudze projektów na dużą skalę, w których doszło do sporu pomiędzy wieloma stronami zaangażowanymi w budowę kompleksu budynków gospodarczych lub osiedla mieszkaniowego.

Mimo że większość prac, które wykonujemy dotyczy projektów krajowych z udziałem klientów osiadłych na terenie Wielkiej Brytanii, możemy również zajmować się projektami, które wyróżnia element międzynarodowy, a jako kancelaria oferująca kompleksową obsługę prawną, możemy wesprzeć naszych klientów nie tylko w rozwiązywaniu sporów, ale także w negocjowaniu i sporządzaniu warunków umowy, radzeniu sobie z wszelkimi kwestiami dot. prawa pracy oraz sprzedaży i zakupie nieruchomości.

SKONTAKTUJ SIĘlub zadzwoń do nas 0330 107 0106

Referencje

Nasze wartości i osiągnięcia

Różnorodność, szacunek, szczerość
, dążenie do doskonałości,
a przede wszystkim we wszystkim co robimy zwyczajnie nam zależy.

Jesteśmy międzynarodowym zespołem, którego celem jest zapewnienie doskonałej obsługi i wsparcia dla polskich i międzynarodowych Klientów.

 • 5000+

  Sprawy zakończone
 • 2007

  Świadczenie międzynarodowych usług prawnych od 2007 roku
 • 18

  Sieć partnerów w 18 krajach
 • 4.9 / 5

  Średnia ocena klienta
 • 1

  fokus: Klient

Nagrody i akredytacje

Nasze biura

London

IMD Solicitors LLP,
1st Floor,
63 St Mary Axe,
London ,
EC3A 8AA

(0044) 203 195 8499

Manchester

IMD Solicitors LLP,
Suite 1N-C, 1st Floor,
Trafford House, Chester Rd,
Manchester,
M32 0RS

(0044) 330 107 0107

Birmingham

IMD Solicitors LLP,
One Victoria Square,
Birmingham,
B1 1BD

(0044) 121 366 8789