Due diligence / Audyty prawne

Nikt nie przepada za niemiłymi niespodziankami, a w szczególności osoby związane ze środowiskiem biznesowym. Stąd też prowadzenie badań kondycji prawno-finansowej celów inwestycyjnych stało się praktyką powszechną i niezbędną w procesie przeprowadzania transakcji handlowych, podczas których przed podjęciem ostatecznej decyzji powinieneś być świadom szczegółów działalności podmiotu gospodarczego, w którego działalność zamierzasz się zaangażować.

Świadomość potencjalnych konsekwencji danej transakcji jest szczególnie ważna podczas rozważania przedsięwzięć charakteryzujących się wysokim ryzykiem, w tym np. fuzji i przejęć, transakcji joint venture oraz inwestycji kapitałowych, w przypadku których potencjalni nabywcy i darczyńcy finansowi muszą mieć dostęp do wszelkich danych dotyczących działalności gospodarczej oraz prawnego i finansowego stanu danego podmiotu.

Prawnicy związani z IMD Corporate specjalizujący się w prawie spółek, którzy pracując w naszych biurach rozproszonych po całej Wielkiej Brytanii i Europie kontynentalnej, są w stanie przeprowadzić Cię przez cały proces prawnego due diligence i wesprzeć Cię w ocenie wartości proponowanej transakcji, w porównaniu z faktycznym lub przewidywanym ryzykiem na jakie byłbyś potencjalnie narażony.

Możemy pomóc niezależnie od tego, czy dany cel inwestycyjny jest przedsiębiorstwem o zasięgu krajowym, czy może międzynarodowym i od tego, czy życzysz sobie abyśmy pracowali nad tą transakcją samodzielnie lub we współpracy z księgowymi, doradcami podatkowymi oraz specjalistami IT.

Posiadamy szerokie doświadczenie branżowe i jesteśmy dumni z naszej szczególnej ekspertyzy w zarządzaniu procesem prawnego due diligence przeprowadzanego na potrzeby transakcji o charakterze międzynarodowym i transgranicznym.

W większości przypadków możesz liczyć na naszą pomoc w zamian za opłacenie z góry ustalonej opłaty zryczałtowanej, po czym rozpoczniemy nasze prace dążące do osiągnięcia ustalonego wspólnie celu.

Jak możemy pomóc?

Oferujemy m.in.:

 • negocjowanie warunków umowy/oświadczenia o zachowaniu poufności, w celu dopilnowania żeby wszelkie poufne informacje ujawnione w trakcie przeprowadzania analizy due diligence były chronione;
 • stworzenie listy pytań, które zostaną uwzględnione w kwestionariuszu due diligence, aby móc następnie skupić się na pozyskiwaniu tych właśnie informacji, które będą niezbędne do podjęcia świadomej decyzji co do tego czy nabycie, zainwestowanie lub podjęcie współpracy z rozpatrywanym podmiotem jest opłacalne, a także do rozwiania wszelkich wątpliwości będących powodem do niepokoju;
 • współpracę w Twoim imieniu z nabywaną spółką pod kątem uzgodnienia jak będziemy mogli uzyskać odpowiedzi na nasze pytania oraz tego czy dowody w postaci dokumentów powinny zostać dostarczone w formie fizycznego pliku, czy może będą dodane do wirtualnego archiwum dokumentów;
 • zorganizowanie spotkania twarzą w twarz z zespołem kierowniczym i przeprowadzenie z nim wywiadu;
 • analizę istotnych danych i ocenę wynikających z niej wniosków;
 • wskazanie wszelkich kwestii, które wymagają dalszego dochodzenia lub takich, które mogłyby stanowić potencjalne zagrożenie dla Twoich interesów i ambicji jeśli transakcja przebiegłaby bez ich uwzględnienia;
 • rekomendację najlepszych metod, przy których użyciu będziemy w stanie zarządzać i ograniczyć skądinąd nieuniknione ryzyko poprzez np. uzyskanie gwarancji oraz deklaracji odszkodowania od drugiej strony;
 • renegocjację wstępnie uzgodnionych warunków, w tym np. ceny nabycia lub kwoty inwestycji, przy założeniu że jest to strategia korzystna dla Twoich interesów w kontekście dostępnych nam informacji.

Do kwestii prawnych, które rozważymy należą:

Marcin Durlak

Partner Zarządzający View profile
Our Law Experts

Olexandr Kyrychenko

Partner View profile

Alicja Bielawska

Prawnik View profile

Czy masz problem prawny, który musisz rozwiązać?

Skontaktuj się z
nami już dziś

Dlaczego powinieneś wybrać IMD Solicitors?

Zespół naszych prawników specjalizujących się w prawie spółek doskonale zna się na zarządzaniu analizą due diligence i świetnie rozumie jakie dane są ważne z perspektywy osoby podejmującej decyzję co do przeprowadzania rozważanej transakcji.

Dzięki naszemu doświadczeniu wiemy na czym powinniśmy się skupić i jakim kwestiom należy przyjrzeć się szczególnie blisko, choćby ze względu na ich podatność na wysokie ryzyko. Nasi prawnicy zidentyfikują i dokładnie przeanalizują wszelkie stojące pod znakiem zapytania zagadnienia.

Wiemy również kiedy problem ujawniony w trakcie analizy due diligence może zostać skutecznie rozwiązany lub przezwyciężony, a kiedy stwarza on realne zagrożenie, w którego przypadku najrozsądniejszym wyjściem byłoby przerwanie negocjacji i zrezygnowanie z przeprowadzania danej transakcji.Ofertę naszych usług zaprojektowaliśmy z myślą o zapewnieniu elastyczności umożliwiającej dostosowanie ich do Twoich potrzeb i skutecznej ocenie atrakcyjności rozpatrywanej oferty w celu upewnienia się, że Twój czas, pieniądze i wspólny wysiłek włożone w analizę due diligence są współmierne do potencjalnych korzyści, stopnia skomplikowania oraz wagi danej transakcji.

SKONTAKTUJ SIĘlub zadzwoń do nas 0330 107 0106

Referencje

Nasze wartości i osiągnięcia

Różnorodność, szacunek, szczerość
, dążenie do doskonałości,
a przede wszystkim we wszystkim co robimy zwyczajnie nam zależy.

Jesteśmy międzynarodowym zespołem, którego celem jest zapewnienie doskonałej obsługi i wsparcia dla polskich i międzynarodowych Klientów.

 • 5000+

  Sprawy zakończone
 • 2007

  Świadczenie międzynarodowych usług prawnych od 2007 roku
 • 18

  Sieć partnerów w 18 krajach
 • 4.9 / 5

  Średnia ocena klienta
 • 1

  fokus: Klient

Nagrody i akredytacje

Nasze biura

London

IMD Solicitors LLP,
1st Floor,
63 St Mary Axe,
London ,
EC3A 8AA

(0044) 203 195 8499

Manchester

IMD Solicitors LLP,
15th Floor,
111 Piccadilly,
Manchester,
M1 2HY

(0044) 330 107 0107

Birmingham

IMD Solicitors LLP,
One Victoria Square,
Birmingham,
B1 1BD

(0044) 121 366 8789