Prawo pracy

Jeśli Twoja firma ma siedzibę w Wielkiej Brytanii lub na terenie Unii Europejskiej i zatrudnia jedną lub więcej osób, jesteś zobligowany do przestrzegania przepisów prawa pracy, które zostały wprowadzone w celu zapewnienia sprawiedliwego traktowania pracowników, a wynagrodzenie i warunki zatrudnienia osób dla Ciebie pracujących muszą co najmniej w minimalnym stopniu spełniać wymagania zebrane w ustawach. Będziesz także zobowiązany do upewnienia się, że środowisko pracy Twoich pracowników jest bezpieczne, a sami pracownicy mają prawo do pracy w kraju, w którym się znajdują lub będą wykonywali swoje obowiązki.

Nieprzestrzeganie odpowiednich zasad lub przepisów może wiązać się z wytoczeniem przeciw Tobie postępowania o uzyskanie odszkodowania, nałożeniem na Ciebie grzywny, lub w niektórych przypadkach nawet karą pozbawienia wolności dla pracowników piastujących najwyższe stanowiska. Właśnie z tych powodów niezwykle ważne jest, abyś był na bieżąco z odpowiednimi wymogami prawnymi i wdrożył zasady oraz procedury mające na celu zapewnienie, że wywiązujesz się z ciążących na Tobie jako pracodawcy obowiązków.  

Jak możemy pomóc?

W IMD Solicitors doskonale rozumiemy wyzwania z jakimi borykają się firmy chcące zapewnić zgodność z przepisami prawa pracy, które nieustannie ewoluują w odpowiedzi na pojawiające się na rynku nowe sposoby zatrudnienia i zmieniające się postawy społeczne. Doceniamy również to, jakie znaczenie ma dostosowanie naszego podejścia do tych zobowiązań do realiów Twojego przedsiębiorstwa i patrzenie na nie przez pryzmat wyjątkowych cech Twojej firmy.

W celu spełnienia Twoich oczekiwań w praktyczny, skuteczny i atrakcyjny pod względem kosztów sposób, zebraliśmy zespół prawników specjalizujących się w prawie pracy, którzy zlokalizowani się zarówno na terenie Wielkiej Brytanii, jak i Europy kontynentalnej i będą w stanie sprostać wymaganiom przedsiębiorstw chcących być na bieżąco z odpowiednimi przepisami prawnymi lub potrzebujących wsparcia w ograniczeniu konsekwencji grożących im w związku z domniemanym naruszeniem przepisów.

Możemy pomóc niezależnie od tego czy jesteś startupem dopiero rozpoczynającym swoją podróż po świecie biznesu, czy też firmą o ugruntowanej pozycji na rynku zatrudniającą setki lub tysiące pracowników.

Ograniczenie wydatków

W większości przypadków świadczymy nasze usługi klientom w zamian za stałą opłatę zryczałtowaną, co oznacza, że jeszcze przed rozpoczęciem współpracy z nami będziesz wiedział z jakimi kosztami wiąże się nasza pomoc.

Stworzyliśmy również płatny miesięcznie program ochrony pracodawców employer-protect, który daje naszym klientom stały dostęp do szeregu usług w zamian za ustalony z góry miesięczny abonament. Są to m.in.:

 • przegląd kondycji biznesowej firmy w celu przeanalizowania istniejących zasad i procedur oraz zaproponowanie usprawnień mających dostosować je do obowiązujących przepisów;
 • nieograniczony dostęp do porad z zakresu prawa pracy, niezależnie od tego jak często ich potrzebujesz i tego, czy dotyczyłyby one codziennych spraw kadrowych, byłyby jednorazowymi zapytaniami dot. przepisów prawa pracy, czy też może miałoby to być wsparcie w kwestii istniejącego lub potencjalnego sporu na linii pracodawca-pracownik – a wszystko to bez dodatkowych kosztów;
 • opcjonalne ubezpieczenie pokrywające koszty prawne związane z ewentualnym sporem z pracownikiem, w tym odszkodowania, którego pokryciem mógłbyś zostać obciążony;
 • dostęp do łatwego w użyciu oprogramowania online, umożliwiającego rozwiazywanie problemów HR poprzez naciśnięcie jednego przycisku, a tym samym skrócenie czasu poświęcanego na zarządzanie kwestiami kadrowymi.

Zostając beneficjentem naszego programu ochrony pracodawców, będziesz mieć możliwość zasięgnięcia porady prawnej u wykwalifikowanego i doświadczonego prawnika specjalizującego się w prawie pracy Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba i bez obawy o to, ile kosztowałaby Cię taka usługa. Decydując się ponadto na naszą ofertę ubezpieczeniową, możesz również zminimalizować ryzyko nieoczekiwanych strat finansowych wynikających z naruszenia prawa pracy lub konfliktu z pracownikiem.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat programu, zachęcamy do odwiedzenia https://imd.co.uk/imd-employer-protect/ lub skontaktowania się z nami drogą telefoniczną na 0345 307 3856.

Inne usługi związane z prawem pracy

Nasi prawnicy specjalizujący się w brytyjskim i europejskim prawie pracy mogą dodatkowo pomóc Ci z:

 • audytem prawa pracy, aby ocenić aktualny poziom zgodności z obowiązującymi przepisami i zaproponować rozwiązania konieczne do uzupełnienia braków;
 • stworzeniem wytycznych dot. rekrutacji pracowników, aby pomóc Ci w sprawdzaniu praw do zatrudnienia Twoich pracowników i z przestrzeganiem zasad przeciwdziałającym dyskryminacji w miejscu pracy;
 • wdrożeniem środków mających na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa Twoich pracowników;
 • sporządzeniem umów o pracę z pracownikami etatowymi lub osobami zatrudnionymi na innych zasadach, w tym osobami samozatrudnionymi;
 • przygotowanie umów z dyrektorami i członkami zarządu;
 • stworzeniem podręczników pracowniczych zbierających wszelkie kwestie związane z zasadami i procedurami HR;
 • dokonywaniem kontroli wydajności pracowników;
 • zarządzaniem skargami pracowników i postępowaniami dyscyplinarnymi;
 • rozwiązywaniem kwestii związanych z redukcjami kadrowymi i dobrowolnymi zwolnieniami z pracy;
 • negocjacją warunków odprawy;
 • zbadaniem skarg wniesionych przez pracowników m.in. w związku z mobbingiem;
 • rozwiązywaniem sporów z pracownikami dot. np. wysokości wynagrodzenia, premii, przywilejów emerytalnych, uprawnień do urlopu, długotrwałej choroby, możliwości pracy zdalnej lub innych kwestii spornych;
 • zarządzaniem zwolnieniami na małą lub dużą skalę oraz procesem restrukturyzacji, szczególnie w sprawach gdzie konieczne może być przestrzeganie zasad zebranych w ustawie o przejmowaniu przedsiębiorstw (ochrona zatrudnienia) z 2006 r.;
 • doradztwem co do konsekwencji transakcji fuzji lub przejęcia w kontekście prawa pracy;
 • doradztwem w zakresie konsekwencji zawarcia umowy outsourcingowej pod kątem prawa pracy;
 • doradztwem w zakresie przepisów IR35 w przypadku wątpliwości co do statusu pracownika lub członka personelu do celów podatkowych;
 • egzekwowaniem klauzuli ograniczającej konkurencję, w razie potrzeby nawet poprzez nakaz sądowy;
 • odzyskiwaniem poufnych informacji handlowych od byłych pracowników; a także
 • obroną i rozwiązywaniem roszczeń wysuwanych przez pracowników przed brytyjskim Trybunałem ds. Zatrudnienia (ang. UK Employment Tribunal) lub jego europejskim odpowiednikiem, w tym tych związanych z niesprawiedliwym zwolnieniem, bezprawnym potrąceniem części wynagrodzenia i dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, wiek, niepełnosprawność lub wyznanie.

Marcin Durlak

Partner Zarządzający View profile
Our Law Experts

Mateusz Bratko

Adwokat (Consultant Solicitor) View profile

Alicja Bielawska

Prawnik View profile

Czy masz problem prawny, który musisz rozwiązać?

Skontaktuj się z
nami już dziś

Dlaczego powinieneś wybrać IMD Solicitors?

Prawnicy IMD Solicitors wspierający naszych klientów w kwestiach związanych z prawem pracy to eksperci w swojej dziedzinie, którzy mają wieloletnie doświadczenie i szczycą się oferowanym przez siebie kompleksowym doradztwem oraz rozsądnymi komercyjnie rozwiązaniami dostosowanymi do Twoich potrzeb i celów biznesowych.

Oferujemy szeroki wachlarz usług, które możesz nabyć z osobna, jak i w całości poprzez dołączenie do naszego programu ochrony pracodawców employer-protect, dzięki czemu każdy może pozwolić sobie na naszą pomoc. Dodatkową zaletą jest to, że możemy pomóc Ci nie tylko w spełnieniu wymagań związanych z prawem pracy, ale także szerzej rozumianych potrzeb komercyjnych i korporacyjnych, takich jak:

 • doradztwo w sprawach dotyczących zakładania spółek, wdrażania procedur ładu korporacyjnego i compliance;
 • pomoc w wejściu na Londyńską Giełdę Papierów Wartościowych poprzez IPO;
 • opracowanie standardowych warunków, zgodnie z którymi przeprowadzona zostanie transakcja sprzedaży;
 • negocjowanie warunków kontraktów handlowych;
 • wsparcie w rozszerzeniu działalności poprzez transakcję fuzji lub przejęcia, a także poprzez utworzenie franczyzy, powołanie przedstawiciela handlowego oraz wybór dystrybutora; a także
 • pomoc w rozwiązywaniu sporów handlowych na terenie Wielkiej Brytanii lub innych krajów europejskich.
SKONTAKTUJ SIĘlub zadzwoń do nas 0330 107 0106

Referencje

Nasze wartości i osiągnięcia

Różnorodność, szacunek, szczerość
, dążenie do doskonałości,
a przede wszystkim we wszystkim co robimy zwyczajnie nam zależy.

Jesteśmy międzynarodowym zespołem, którego celem jest zapewnienie doskonałej obsługi i wsparcia dla polskich i międzynarodowych Klientów.

 • 5000+

  Sprawy zakończone
 • 2007

  Świadczenie międzynarodowych usług prawnych od 2007 roku
 • 18

  Sieć partnerów w 18 krajach
 • 4.9 / 5

  Średnia ocena klienta
 • 1

  fokus: Klient

Nasze koszty

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z naszymi typowymi kosztami rozwiązania problemu niesłusznego zwolnienia.

Nagrody i akredytacje

Nasze biura

London

IMD Solicitors LLP,
1st Floor,
63 St Mary Axe,
London ,
EC3A 8AA

(0044) 203 195 8499

Manchester

IMD Solicitors LLP,
15th Floor,
111 Piccadilly,
Manchester,
M1 2HY

(0044) 330 107 0107

Birmingham

IMD Solicitors LLP,
One Victoria Square,
Birmingham,
B1 1BD

(0044) 121 366 8789