Spory umowne

Ponieważ żyjemy w czasach, w których umowy regulują praktycznie każdą relację handlową, którą nawiązujesz jako firma, nie powinien dziwić fakt, że sporadycznie możemy być świadkami pojawiania się sporów, które wybuchają chociażby z tytułu domniemanego wprowadzenia w błąd, naruszenia postanowień umowy, czy też niewypełnianie obowiązków powierniczych, z czym możemy mieć do czynienia w przypadku umów opartych na zaufaniu, takich jak umowy agencyjne.

Kluczowe znaczenie podczas rozwiązywania tego typu sporów ma jak najwcześniejsze podjęcie decyzji co do tego, co chciałbyś osiągnąć oraz opracowanie strategii osiągnięcia wyznaczonych celów, której będziemy trzymać się już na wczesnym etapie postępowania.

Jak możemy pomóc?

Zespół prawników IMD Solicitors specjalizujący się w rozwiązywaniu sporów sądowych może wspomóc Cię zarówno w przypadku krajowych, jak i międzynarodowych sporów związanych z umową stosując narzędzia i strategie dostosowane do Twoich potrzeb.

Przykładowo w przypadku, gdy Twoim celem jest natychmiastowe wstrzymanie działalności innego przedsiębiorstwa, która prowadzona jest z naruszeniem postanowień zawartej umowy, a następnie zerwanie tejże umowy, prawdopodobnie zarekomendujemy Ci wstąpienie na drogę sądową i złożenie wniosku o nakaz sądowego wzywającego do natychmiastowego zaprzestania szkodliwych praktyk.

W innych przypadkach, gdy Twoim priorytetem jest utrzymanie stosunków handlowych z omawianym przedsiębiorstwem lub zależy Ci na utrzymaniu poufności, lepszym rozwiązaniem może okazać się rozważenie skorzystania z jednej z alternatywnych metod rozwiązywania sporów, takich jak negocjacje, mediacja, arbitraż lub orzeczenie biegłego.

W jakich rodzajach sporów dotyczących umowy możemy Ci pomóc?

Możemy zaoferować Ci nasze wsparcie we wszelkich sporach umownych z udziałem klientów, dostawców, pracowników, akcjonariuszy, inwestorów, współpracowników, zawodowych doradców lub stron zaangażowanych w różnego rodzaju transakcje handlowe, jak np.:

Zajmujemy się również kwestiami związanymi z:

 • wykonalnością prawomocnych postanowień umowy na podstawie przepisów zawartych w ustawie o niesłusznych warunkach umów;
 • wpływem ogłoszenia upadłości na obowiązek zrealizowania obowiązków kontraktowych i ważność umowy;
 • ustalaniem jurysdykcji regulującej postanowienia umowy międzynarodowej w przypadku sporów, w których nie ma jasności co do tego, w jakim kraju należy rozpocząć postępowanie mające doprowadzić do rozstrzygnięcia sporu; a także
 • wykonalnością klauzuli określającej sposób rozwiązywania sporów w związku z konkretną umową, jeśli nie chciałbyś być nią związany.

Marcin Durlak

Partner Zarządzający View profile
Our Law Experts

Olexandr Kyrychenko

Partner View profile

Zoya Burbeza

Adwokat (Senior Consultant Solicitor) View profile

Czy masz problem prawny, który musisz rozwiązać?

Skontaktuj się z
nami już dziś

Dlaczego IMD Solicitors?

Nasi prawnicy zajmujący się rozwiązywaniem sporów rozumieją jak kluczową rolę umowy odgrywają w Twoich operacjach handlowych i tym samym jak ważne jest zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania. Zdajemy sobie również sprawę z tego, jak ważne w przypadku rozwiązywania sporów jest działanie w szybki i zdecydowany sposób, przy jednoczesnym korzystaniu z kreatywnych rozwiązań mających umożliwić rozwiązanie problemu.

Doceniamy potrzebę zachowania ostrożności w przypadku sporów, po których rozwiązaniu chciałbyś utrzymać relacje handlowe z drugą stroną w postępowaniu, ale jesteśmy jednocześnie świadomi znaczenia, jakie podczas ochrony Twoich interesów może mieć stanowczość i zdecydowanie.

Cechuje nas holistyczne podejście, co oznacza że zarządzając rozwiązywaniem sporu, z jakim do nas przyjdziesz, będziemy mieli na uwadze szerszy kontekst Twojej działalności handlowej.

Upewnimy się także, że w przypadku wykrycia w umowie postanowień mogących w przyszłości stanowić źródło kolejnych problemów, zostaniesz o nich natychmiastowo poinformowany i skierowany do członka naszego zespołu oferującego klientom rozwiązania komercyjne, który będzie współpracował z Tobą w celu polepszenia Twojej sytuacji, np. poprzez pomoc w dostosowaniu wadliwych warunków umowy do Twoich indywidualnych potrzeb.

SKONTAKTUJ SIĘlub zadzwoń do nas 0330 107 0106

Referencje

Nasze wartości i osiągnięcia

Różnorodność, szacunek, szczerość
, dążenie do doskonałości,
a przede wszystkim we wszystkim co robimy zwyczajnie nam zależy.

Jesteśmy międzynarodowym zespołem, którego celem jest zapewnienie doskonałej obsługi i wsparcia dla polskich i międzynarodowych Klientów.

 • 5000+

  Sprawy zakończone
 • 2007

  Świadczenie międzynarodowych usług prawnych od 2007 roku
 • 18

  Sieć partnerów w 18 krajach
 • 4.9 / 5

  Średnia ocena klienta
 • 1

  fokus: Klient

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dalszych informacji na temat oferowanych przez nas usług, prosimy o kontakt z Olexandrem Kyrychenko pod numerem 0330 107 0106 lub drogą mailową na business@imd.co.uk. Alternatywnie zachęcamy do umówienie się na spotkanie z członkiem naszego zespołu w jednym z naszych dogodnie zlokalizowanych biur

Nagrody i akredytacje

Nasze biura

London

IMD Solicitors LLP,
1st Floor,
63 St Mary Axe,
London ,
EC3A 8AA

(0044) 203 195 8499

Manchester

IMD Solicitors LLP,
15th Floor,
111 Piccadilly,
Manchester,
M1 2HY

(0044) 330 107 0107

Birmingham

IMD Solicitors LLP,
One Victoria Square,
Birmingham,
B1 1BD

(0044) 121 366 8789