Spory między udziałowcami

Do sporów pomiędzy udziałowcami może dojść w wielu sytuacjach, a konflikty tego typu mogą szczególnie szybko wymknąć się spod kontroli w przypadku mniejszych firm zarządzanych przez współwłaścicieli. Spokojne i rozsądne podejście ma w tego typu sprawach kluczowe znaczenie i sprawdza się szczególnie tam, gdzie napięcia są wyjątkowo intensywne i prowadzą do składania deklaracji, mogących mieć katastrofalne skutki dla wszystkich osób zaangażowanych w dany konflikt.

Jak możemy pomóc?

Zespół prawników IMD Solicitors zajmujących się rozwiązywaniem sporów to wykwalifikowani negocjatorzy, którzy regularnie współpracują z akcjonariuszami i dyrektorami w celu znalezienia rozsądnych komercyjnie rozwiązań na wiele problemów, począwszy od wykroczenia popełnionego przez członka zarządu, skończywszy na roszczeniach wysuwanych z tytułu nieuczciwego traktowania akcjonariuszy mniejszościowych.

Jesteśmy szczególnie biegli w rozwiązywaniu sporów, w których jedynym możliwym rozwiązaniem jest odejście niezadowolonego akcjonariusza, po czym możemy pomóc w zorganizowaniu wykupu akcji (wraz z przygotowaniem wymaganej wyceny) lub, zamiast tego, restrukturyzacji przedsiębiorstwa w celu przeniesienia praw własności do części spółki.

W przypadku sporów, których nie można rozwiązać w drodze negocjacji, możemy wspierać Cię w trakcie trwania mediacji lub arbitrażu, w kwestii uzyskiwania dostępu do usługi jaką jest orzeczenie biegłego, lub w rozpoczęciu postępowania sądowego.

Prawa akcjonariuszy

Akcjonariuszom, którzy czują się pokrzywdzeni ze względu na sposób, w jaki ich potraktowano lub sposób prowadzenia firmy, w którą zdecydowali się zainwestować, przysługuje szereg praw. Możesz liczyć na nasze doradztwo w kwestii każdego z nich, ale posiadamy szczególną ekspertyzę w prowadzeniu spraw związanych z:

 • prawem do wglądu do akt spółki i zwoływania walnego zgromadzenia mającego rozpatrywać skargi akcjonariuszy;
 • prawem do podjęcia uchwały o zwolnieniu dotychczasowego zarządu, w przypadku gdy decyzja ta zostanie poparta przez większość akcjonariuszy;
 • podejmowaniem działań w celu powstrzymania dyrektorów i członków zarządu przed dokonywaniem transakcji wykraczających poza ich uprawnienia, w razie potrzeby doprowadzając do tego poprzez uzyskanie stosownego nakazu sądowego;
 • zwracaniem się do sądu z pozwoleniem na wniesienie powództwa pochodnego przeciwko dyrektorowi winnemu wykroczenia, w przypadku gdy zarząd odmówił podjęcia jakichkolwiek działań;
 • składaniem wniosków o rozwiązanie spółki w przypadku nieodwracalnego załamania się stosunków między jej członkami i dyrektorami na podstawie przepisów o niewypłacalności; oraz
 • wysuwaniem roszczeń z tytułu nieuzasadnionego uprzedzenia w sytuacji, gdzie polityka spółki prowadzona jest w sposób, który jest niesprawiedliwy lub szkodliwy dla wszystkich lub niektórych jej członków.

Olexander Kyrychenko

Partner View profile
Our Law Experts

Czy masz problem prawny, który musisz rozwiązać?

Skontaktuj się z
nami już dziś

Dlaczego powinieneś wybrać IMD Solicitors?

Nasi prawnicy specjalizujący się w rozwiązywaniu sporów mają doświadczenie w prowadzeniu spraw z udziałem akcjonariuszy, które obejmowały zarówno firmy z Wielkiej Brytanii, jak i organizacje międzynarodowe o złożonej strukturze zagranicznej prowadzące działalność morską.

Jesteśmy dumni z możliwości udzielania rozsądnych komercyjnie porad, uwzględniających wszelkie potencjalne sprzeczne konflikty interesów, w równej mierze reprezentowanym przez nas akcjonariuszom, inwestorom, jak i członkom zarządów.

Tam gdzie tylko to możliwe, zamiast wchodzenia od razu na drogę sądową, zawsze w pierwszej kolejności będziemy starali się rozwiązywać wszelkie spory polubownie i korzystać z dostępnych alternatywnych metod. Jeśli jednak sporu sądowego nie da się uniknąć, nie zawahamy się proaktywnie walczyć w Twoim imieniu.

SKONTAKTUJ SIĘlub zadzwoń do nas 0330 107 0106

Referencje

Nasze wartości i osiągnięcia

Różnorodność, szacunek, szczerość
, dążenie do doskonałości,
a przede wszystkim we wszystkim co robimy zwyczajnie nam zależy.

Jesteśmy międzynarodowym zespołem, którego celem jest zapewnienie doskonałej obsługi i wsparcia dla polskich i międzynarodowych Klientów.

 • 5000+

  Sprawy zakończone
 • 2007

  Świadczenie międzynarodowych usług prawnych od 2007 roku
 • 18

  Sieć partnerów w 18 krajach
 • 4.9 / 5

  Średnia ocena klienta
 • 1

  fokus: Klient

Nagrody i akredytacje

Nasze biura

London

IMD Solicitors LLP,
1st Floor,
63 St Mary Axe,
London ,
EC3A 8AA

(0044) 203 195 8499

Manchester

IMD Solicitors LLP,
15th Floor,
111 Piccadilly,
Manchester,
M1 2HY

(0044) 330 107 0107

Birmingham

IMD Solicitors LLP,
One Victoria Square,
Birmingham,
B1 1BD

(0044) 121 366 8789