Postępowania upadłościowe

Ogłaszanie niewypłacalności spółki samo w sobie nie jest łatwym dla przedsiębiorcy momentem, a na dodatek nierzadko wiąże się z wybuchem sporów pomiędzy wierzycielami o sprzecznych interesach lub z konfliktem na linii zespół zarządzający – syndyk.

Możliwie jak najszybsze uzyskanie porady prawnej ma wówczas kluczowe znaczenie, zwłaszcza w przypadku wątpliwości co do ważności toczącego się postępowania upadłościowego lub możliwości pociągnięcia do osobistej odpowiedzialności członków zarządu, którym zarzuca się niewłaściwe postępowanie.

Zespół prawników IMD Solicitors specjalizujących się w rozstrzyganiu sporów jest do Twojej dyspozycji, aby udzielić Ci niezbędnego wsparcia, chronić Twoje interesy oraz pracować nad wysunięciem Twojego roszczenia, niezależnie od tego czy jesteś niezadowolonym akcjonariuszem, zaangażowanym w konflikt członkiem zarządu, zabezpieczonym lub niezabezpieczonym wierzycielem, czy może zarządcą, syndykiem lub likwidatorem.

Oferowana przez nas usługa obejmuje postępowania upadłościowe toczące się nie tylko na terenie Wielkiej Brytanii, a na nasze wsparcie mogą liczyć również osoby zaangażowane w postępowania upadłościowe z elementem międzynarodowym lub spółki zagraniczne prowadzące tylko część swoich działań biznesowych na terenie Wielkiej Brytanii.

Jak możemy pomóc?

Z perspektywy przedsiębiorstwa, możemy pomóc w:

 • obronie w postępowaniach upadłościowych wszczętych w celu egzekucji spornego długu lub stanowiących wyraźną próbę udaremnienia toczących się już postępowań;
 • obronie przed podejmowanymi przez akcjonariuszy próbami zamknięcia spółki poprzez złożenie wniosku o zakończenie działalności;
 • sprzeciwie wobec decyzji o powołaniu syndyka lub zarządcy;
 • zwróceniu się do sądu z prośbą o odroczenie postępowania likwidacyjnego, aby umożliwić rozpatrzenie propozycji zawarcia dobrowolnego porozumienia z wierzycielami lub dostania się pod zarząd sądowy; oraz
 • wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wydanie nakazu zezwalającego na odmrożenie rachunków bankowych spółki.

Z perspektywy członków zarządu, możemy pomóc poprzez:

 • doradztwo i wsparcie w odniesieniu do art. 235 lub art. 236 ustawy o upadłości, dotyczących prowadzenia spółki;
 • doradztwo w zakresie obrony przed zarzutami nieuczciwego handlu lub niewłaściwego zarządzania spółką postawionymi po powołaniu likwidatora;
 • doradztwo w zakresie podejmowanych przez likwidatora prób ściągania od Twojej osoby kwot należnych z tytuły Twojego udziału w transakcjach lub przeprowadzaniu transakcji po zaniżonej cenie; oraz
 • doradztwo w zakresie obrony przed próbami odsunięcia dyrektorów od wykonywania czynności prawnych.

Z perspektywy akcjonariusza, służymy poradą w zakresie:

 • rozwiązywania sporów akcjonariuszy i wspólników, w tym poprzez wykorzystanie szeregu opcji dostępnych na mocy przepisów prawa upadłościowego;
 • odzyskiwania kapitału zakładowego; oraz
 • obrony przed próbami odzyskania wypłat dywidendy, które zostały rzekomo bezpodstawnie wypłacone.

Z perspektywy syndyka, możemy pomóc w zakresie:

 • sprzeciwów wobec wyznaczenia Cię na osobę zajmującą się zarządzaniem procesem upadłościowym;
 • naruszeń obowiązków powierniczych i roszczeń z tytułu niewypłacalności wysuwanych przeciw członkom zarządu;
 • zamrożenia majątku firmy poprzez uzyskanie nakazów sądowych, w tym obowiązującego na całym świecie postanowienia sądu o zamrożeniu wszelkich aktywów danej firmy; oraz
 • odzyskiwania aktywów na terenie Wielkiej Brytanii i na świecie po upadku firmy.

Możemy również pomóc Ci w kwestii roszczeń dot. ustalania centrum podstawowych interesów spółki w przypadku spółek o zasięgu międzynarodowym, w których obsłudze mamy szczególnie bogate doświadczenie.

Marcin Durlak

Partner Zarządzający View profile
Our Law Experts

Olexandr Kyrychenko

Partner View profile

Zoya Burbeza

Adwokat (Senior Consultant Solicitor) View profile

Czy masz problem prawny, który musisz rozwiązać?

Skontaktuj się z
nami już dziś

Dlaczego powinieneś wybrać IMD Solicitors?

Nasz zespół prawników specjalizujących się w rozstrzyganiu sporów jest dobrze znany ze względu na jakość udzielanych porad i bogatą ekspertyzę w kwestiach związanych z niewypłacalnością, szczególnie w pracy nad złożonymi sprawami charakteryzującymi się dużą wartością przedmiotu sporu oraz sporami transgranicznymi, w które zaangażowane są podmioty międzynarodowe.

Regularnie występujemy przed brytyjskim sądem wyższej instancji High Court, aby reprezentować naszych klientów w postępowaniach upadłościowych i możemy pochwalić się bardzo dobrymi rezultatami.

Fakt, że możemy w równym stopniu działać na rzecz spółek, wierzycieli i syndyków masy upadłościowej jest wysoko ceniony przez naszych klientów, ponieważ umożliwia nam to spojrzenie na sprawę z unikalnej perspektywy, przy jednoczesnym wykorzystaniu naszej umiejętności szybkiej oceny sytuacji i zauważania potencjalnych szans na kompromis.

Jesteśmy również doceniani za fakt oferowania kompleksowej obsługi prawnej przez naszą kancelarię, dzięki której we współpracy z innymi zespołami w IMD Solicitors możemy zaoferować dodatkową pomoc w sytuacji, w której do postępowania upadłościowego doprowadził ciągnący się spór innego rodzaju, taki jak:

SKONTAKTUJ SIĘlub zadzwoń do nas 0330 107 0106

Referencje

Nasze wartości i osiągnięcia

Różnorodność, szacunek, szczerość
, dążenie do doskonałości,
a przede wszystkim we wszystkim co robimy zwyczajnie nam zależy.

Jesteśmy międzynarodowym zespołem, którego celem jest zapewnienie doskonałej obsługi i wsparcia dla polskich i międzynarodowych Klientów.

 • 5000+

  Sprawy zakończone
 • 2007

  Świadczenie międzynarodowych usług prawnych od 2007 roku
 • 18

  Sieć partnerów w 18 krajach
 • 4.9 / 5

  Średnia ocena klienta
 • 1

  fokus: Klient

Nagrody i akredytacje

Nasze biura

London

IMD Solicitors LLP,
1st Floor,
63 St Mary Axe,
London ,
EC3A 8AA

(0044) 203 195 8499

Manchester

IMD Solicitors LLP,
Suite 1N-C, 1st Floor,
Trafford House, Chester Rd,
Manchester,
M32 0RS

(0044) 330 107 0107

Birmingham

IMD Solicitors LLP,
One Victoria Square,
Birmingham,
B1 1BD

(0044) 121 366 8789