Spory z klientami

Twoi klienci są siłą napędową Twojej firmy, więc pojawienie się na horyzoncie jakiegokolwiek sporu z jednym z nich jest kwestią wymagającą możliwie jak najszybszego rozwiązania i zachowania dobrych relacji z tak dużą częścią bazy Twoich klientów, jak tylko to możliwe. Wybierając strategię rozwiązywania sporów tego typu należy zwrócić szczególną uwagę na swoje zobowiązania wynikające z umowy, wyznaczonych swojemu przedsiębiorstwu celach biznesowych oraz wszelkich przepisach ustawowych, które wprowadzono w celu zwiększenia praw konsumenta lub wpłynięcia na dostępne właścicielom firm metody rozwiązywania sporów z klientami.

Nasi prawnicy są tutaj aby udzielić Ci wsparcia i przeprowadzić Cię przez cały ten proces, jednocześnie dbając o ochronę Twoich interesów.

Rozwiązywanie sporów z klientami

W sytuacji, w której sprawa dotyczy klienta, którym jest inna firma, będziesz na ogół cieszył się swobodą decydowania o sposobie rozwiązania tego konkretnego sporu. Oznacza to, że jeśli w umowie zawartej pomiędzy Wami nie ma klauzuli stanowiącej inaczej, to możemy rozważać wszelkie dostępne metody rozwiązywania konfliktów, a podjęcie ostatecznego wyboru leży w naszych rękach.

Zazwyczaj sugerujemy rozpocząć od użycia wewnętrznej procedury składania skarg, po czym, w zależności od okoliczności sprawy i tego czy skarga klienta jest zasadna, proponujemy przejście do mediacji, arbitrażu lub zdecydowanie się na rozpoczęcie postępowania sądowego.

Jeśli jednak klientem jest osoba fizyczna, sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, a wszystko to ze względu na ewentualne zobowiązania związane z objęciem takich klientów przepisami prawa ochrony konsumentów, co może wiązać się z koniecznością oddania sprawy w ręce Rzecznika Praw Konsumenta. Ewentualnie, jeśli jesteś osobą aktywną w Internecie, możesz zostać poproszony o skorzystanie z internetowej platformy rozstrzygania sporów obsługiwanej przez Komisję Europejską.

Jak możemy pomóc?

Nasi prawnicy zajmujący się rozwiazywaniem sporów mogą wesprzeć Cię, udzielając rozsądnych komercyjnie porad, których celem będzie doprowadzenie do jak najszybszego rozwiązania sporu z klientem.

Nasza oferta obejmuje wachlarz usług i obejmuje spory obejmujące m.in.:

 • roszczenia dot. wadliwych towarów lub treści cyfrowych, które budzą wątpliwości co do prawa klienta do żądania zwrotu pieniędzy lub domagania się bezpłatnej naprawy lub wymiany takiego towaru;
 • zarzut świadczenia niepełnej lub niespełniającej określonych standardów usługi, która rodzi pytania odnośnie prawa klienta do ubiegania się o powtórne świadczenie usług lub żądania zwrotu części lub całości swoich pieniędzy;
 • roszczenia z tytułu niewykonania zobowiązania, w przypadku których nie byłeś w stanie dostarczyć obiecanego towaru, podczas gdy klient grozi Ci nakazem;
 • roszczenia odnośnie zawyżenia cen w przypadku, gdy uzgodniona cena za towary lub usługi nie została uregulowana z góry;
 • windykację należności z konta w przypadku, gdy skarga pozostaje nierozstrzygnięta;
 • postępowanie upadłościowe Twojego klienta, które może doprowadzić do konieczności zaakceptowania kwoty niższej niż wynosi zadłużenie;
 • kwestie jurysdykcyjne, w przypadku gdy klient jest osiadły za granicą i chciałbyś, aby działania związane z rozstrzyganiem danego sporu były podejmowane tutaj;
 • domniemane naruszenie przepisów chroniących konsumentów w umowach zawieranych między przedsiębiorcami i konsumentami;
 • domniemane naruszenie przepisów regulujących sprzedaż towarów i świadczenie usług w umowach pomiędzy przedsiębiorstwami; oraz
 • domniemane naruszenie przepisów o nieuczciwych warunkach umowy.
 • Windykacja należności – bezsporne, niezapłacone faktury.

Olexander Kyrychenko

Partner View profile
Our Law Experts

Czy masz problem prawny, który musisz rozwiązać?

Skontaktuj się z
nami już dziś

Dlaczego IMD Solicitors?

Nasz zespół prawników zajmujących się rozwiązywaniem sporów ma wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu sporów z klientami i imponujące rezultaty w oferowaniu komercyjnie rozsądnych rozwiązań w krótkim czasie.

Jesteśmy znani w szczególności za naszą zdolność do zawierania ugód w przypadku złożonych sporów dotyczących naruszenia postanowień umowy, roszczeń z tytułu niewykonania zobowiązań kontraktowych oraz w sporach sądowych dot. transakcji transgranicznych.

Jesteśmy również wysoko cenieni za czas, jaki poświęcamy na bliższe poznanie Twojej firmy, dzięki czemu poza rozwiązywaniem sporów możemy skierować Cię do innych zespołów IMD Solicitors, z których ekspertyzy i pomocy mógłbyś skorzystać, np. w kwestii sporządzania umów handlowych, doradztwa co do zagadnień z zakresu prawa pracy oraz ochrony własności intelektualnej.

SKONTAKTUJ SIĘlub zadzwoń do nas 0330 107 0106

Referencje

Nasze wartości i osiągnięcia

Różnorodność, szacunek, szczerość
, dążenie do doskonałości,
a przede wszystkim we wszystkim co robimy zwyczajnie nam zależy.

Jesteśmy międzynarodowym zespołem, którego celem jest zapewnienie doskonałej obsługi i wsparcia dla polskich i międzynarodowych Klientów.

 • 5000+

  Sprawy zakończone
 • 2007

  Świadczenie międzynarodowych usług prawnych od 2007 roku
 • 18

  Sieć partnerów w 18 krajach
 • 4.9 / 5

  Średnia ocena klienta
 • 1

  fokus: Klient

Nagrody i akredytacje

Nasze biura

London

IMD Solicitors LLP,
1st Floor,
63 St Mary Axe,
London ,
EC3A 8AA

(0044) 203 195 8499

Manchester

IMD Solicitors LLP,
15th Floor,
111 Piccadilly,
Manchester,
M1 2HY

(0044) 330 107 0107

Birmingham

IMD Solicitors LLP,
One Victoria Square,
Birmingham,
B1 1BD

(0044) 121 366 8789