Spory z udziałem członków zarządu

Członkowie zarządu spółki odgrywają pierwszoplanową rolę w jej dążeniu do osiągania wyznaczonych celów strategicznych oraz kształtują ją pod względem skutecznego i wydajnego funkcjonowania. W związku z tym ważne jest, aby dobrze pełnili tę rolę i cieszyli się zaufaniem oraz szacunkiem osób, do których prowadzenia zostali wyznaczeni. Ważne jest również, aby zachowywali się w sposób nie pozostawiający nic do zarzucenia i w przypadku popełnienia błędów brali za nie odpowiedzialność.

Jeśli zachowanie członka zarządu spada poniżej pewnych standardów, może dojść do sporu – czy to z innymi członkami zarządu, akcjonariuszami, kredytodawcami, wierzycielami z zabezpieczoną wierzytelnością, czy chociażby pracownikami. Do konfliktu może dojść również wtedy, gdy członek zarządu zdecyduje się odejść nieoczekiwanie lub w konsekwencji wyznaczenia syndyka masy upadłościowej.

Niezależnie od okoliczności ważne jest, aby niezwłocznie podjąć zdecydowane działania dążące do szybkiego rozwiązania sporu na rozsądnych i akceptowalnych z biznesowego punktu widzenia warunkach.

Jest to coś, w czym mogą pomóc Ci prawnicy IMD Solicitors oferujący naszym klientom rozwiązania korporacyjne. Możesz na nas liczyć niezależnie od tego, czy jesteś zaangażowany w dany spór jako członek zarządu, którego działania zostały poddane kontroli, przedstawiciel zarządu, czy może inna osoba trzecia.

Posiadamy szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw tego typu i mamy szczególną ekspertyzę w rozwiązywaniu sporów pomiędzy dyrektorami a akcjonariuszami, do których doszło w wyniku źle podjętych lub wykonanych decyzji biznesowych.

Jak możemy pomóc?

Współpracując z naszym zespołem prawników IMD Solicitors ds. rozwiązywania sporów, możemy zaoferować Ci pomoc w:

 • sporach, w których dyrektorowi/członkowi zarządu zarzucono naruszenie obowiązków ustawowych wynikających z ustawy o spółkach z 2006 r. (ang. Companies Act 2006);
 • sporach, w których istnieje podejrzenie, że dyrektor przekroczył swoje uprawnienia lub nie przestrzegał wewnętrznych zasad zebranych w statucie spółki oraz innych dokumentach stanowiących fundamenty firmy;
 • sporach, w których dyrektorowi zarzuca się, że nie respektował zebranych w ustawie lub wynikających z umowy praw akcjonariuszy;
 • sporach, w których istnieje podejrzenie, że dyrektor zachowywał się w niewłaściwy sposób, który upoważnia firmę do rozwiązania umowy pomiędzy nimi;
 • sporach, w których dyrektor został usunięty ze swojego stanowiska i twierdzi, że zwolnienie było bezpodstawne lub wysuwa roszczenie w związku z innym rzekomym naruszeniem przepisów prawa pracy;
 • sporach, w których dyrektor opuścił firmę i rzekomo działa z naruszeniem klauzuli o zakazie konkurencji;
 • sporach, w których istnieje domniemanie, że dyrektor przyczynił się do upadku firmy poprzez ogłoszenie upadłości, w tym przypadki oskarżenia członka zarządu o niegospodarność lub przeprowadzenie transakcji o zaniżonej wartości lub spłacanie długów preferowanym wierzycielom;
 • sporach z syndykiem, który usiłuje zmusić członka zarządu do wniesienia wkładu własnego do funduszy spółki lub nakazać aby odsunięto go od wykonywania czynności prawnych.

Marcin Durlak

Partner Zarządzający View profile
Our Law Experts

Olexandr Kyrychenko

Partner View profile

Alicja Bielawska

Aplikantka Adwokacka View profile

Czy masz problem prawny, który musisz rozwiązać?

Skontaktuj się z
nami już dziś

Dlaczego powinieneś wybrać IMD Solicitors?

Ze względu na bogate doświadczenie zespołu naszych prawników w reprezentowaniu szeregu osób w sporach tego typu. To właśnie dzięki niemu potrafimy spojrzeć na całą sprawę obiektywnie i przedstawić adekwatną propozycję ugody, której szans na zaakceptowanie będziemy pewni. Oznacza to, że zazwyczaj będziemy w stanie pomóc Ci doprowadzić do ugody w szybszym tempie i z niższym nakładem finansowym, niż mogłoby to mieć miejsce w innym przypadku.

Przeważnie sprawę taką rozpoczniemy od podjęcia próby rozwiązania sporu w drodze nieformalnych negocjacji. W przypadku niepowodzenia przejdziemy z kolei do sprawdzonych procedur rozstrzygania sporów, którymi mogą być mediacja, orzeczenie biegłych, czy nawet postępowanie sądowe.

Możemy pomóc Ci również jeśli pożądane okaże się uzyskanie nakazu sądowego mającego chronić Twoje stanowisko. Naszym klientom pomagamy zarówno w uzyskiwaniu, jak i znoszeniu nakazów sądowych tego typu, w zależności od tego czy chcieliby nakaz taki uzyskać lub czy nakaz taki został wystawiony przeciwko nim.

Dobrą wiadomością jest również to, że nasi klienci biznesowi, którym pomogliśmy w rozwiązaniu sporu mogą liczyć na naszą dalszą pomoc w zaspokajaniu ich wszelkich innych potrzeb prawnych, niezależnie od tego czy mogłaby to być pomoc w restrukturyzacji, nadzorowaniu procesu fuzji lub przejęcia, czy też przeprowadzenie prawnej analizy due diligence w ramach przygotowań do Pierwszej Publicznej Oferty emisji papierów wartościowych IPO (ang. Initial Public Offering) w celu wejścia spółki na Londyńską Giełdę Papierów Wartościowych.Jesteśmy w stanie pomóc Ci nawet w zapobieganiu potencjalnym sporom, takich jak spory wynikające z umowy, zakwestionowanie sprawy windykacyjnej, sprawy o zniesławienie i inne kwestie związane z mediami, spory dotyczące własności intelektualnej, problemy z niewypłacalnością lub spór z/pomiędzy akcjonariuszami.

SKONTAKTUJ SIĘlub zadzwoń do nas 0330 107 0106

Referencje

Nasze wartości i osiągnięcia

Różnorodność, szacunek, szczerość
, dążenie do doskonałości,
a przede wszystkim we wszystkim co robimy zwyczajnie nam zależy.

Jesteśmy międzynarodowym zespołem, którego celem jest zapewnienie doskonałej obsługi i wsparcia dla polskich i międzynarodowych Klientów.

 • 5000+

  Sprawy zakończone
 • 2007

  Świadczenie międzynarodowych usług prawnych od 2007 roku
 • 18

  Sieć partnerów w 18 krajach
 • 4.9 / 5

  Średnia ocena klienta
 • 1

  fokus: Klient

Nagrody i akredytacje

Nasze biura

London

IMD Solicitors LLP,
1st Floor,
63 St Mary Axe,
London ,
EC3A 8AA

(0044) 203 195 8499

Manchester

IMD Solicitors LLP,
Suite 1N-C, 1st Floor,
Trafford House, Chester Rd,
Manchester,
M32 0RS

(0044) 330 107 0107

Birmingham

IMD Solicitors LLP,
One Victoria Square,
Birmingham,
B1 1BD

(0044) 121 366 8789